ค้นหาแพทย์

ศ.พญ. สายพิณ พงษธาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วัยทอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช
พฤหัสบดี 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช
ศุกร์ 13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-15:59 OBGYN/สูตินรีเวช
16:00-16:59 OBGYN/สูตินรีเวช
17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา