ค้นหาแพทย์

ศ.พญ. สายพิณ พงษธาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วัยทอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 14:00 - 14:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 10:00 - 10:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 15:00 - 20:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
23 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
25 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
26 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์