ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. สุชยา ลือวรรณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อัลตร้าซาวด์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00
พุธ 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
เสาร์ 13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
08 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
08 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
08 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
12 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
12 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
12 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
15 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
15 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
15 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
22 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
22 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
22 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:00
26 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
26 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
26 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
29 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
29 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
29 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00