ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อัลตร้าซาวด์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-15:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา