ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งนรีเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
04 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
04 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
11 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
18 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
25 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00