ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ชัยเลิศ พงษ์นริศรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งนรีเวช
  • อุ้งเชิงกรานสตรีและปัสสาวะเล็ด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
08 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์