ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ชัยเลิศ พงษ์นริศรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งนรีเวช
    อุ้งเชิงกรานสตรีและปัสสาวะเล็ด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
พุธ 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
อาทิตย์ 13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา