ค้นหาแพทย์

นพ. ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งนรีเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ