ค้นหาแพทย์

นพ. ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งนรีเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
พฤหัสบดี 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
อาทิตย์ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
09 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
26 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
26 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
26 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00