ค้นหาแพทย์

นพ. ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งนรีเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
พฤหัสบดี 17:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช
อาทิตย์ 09:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
25 มีนาคม 2564 17:00 - 20:00
28 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00