ค้นหาแพทย์

ศ.พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อัลตร้าซาวด์

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 OBGYN/สูตินรีเวช
18:00-18:59 OBGYN/สูตินรีเวช
19:00-20:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 17:00 - 20:00
18 พฤษภาคม 2564 17:00 - 20:00