ค้นหาแพทย์

นพ. วิโรจน์ สหพงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วัยทอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - -

วุฒิบัตร

  • สูตินรีเวช

การศึกษาหลังปริญญา

  • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • -

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-12:00/13:00-14:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
อังคาร 10:00-12:00/13:00-14:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 10:00-12:00/13:00-14:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 10:00-12:00/13:00-14:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 10:00-12:00/13:00-14:59 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
08 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
12 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์