ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. วิโรจน์ สหพงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วัยทอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สูตินรีเวช

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช
13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช
อังคาร 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช
13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช
พุธ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช
13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช
พฤหัสบดี 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช
13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช
ศุกร์ 09:00-09:59 OBGYN/สูตินรีเวช
10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-12:00 OBGYN/สูตินรีเวช
13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
04 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
04 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
04 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
04 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
10 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
10 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
10 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
10 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
10 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
10 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
26 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
26 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
26 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
26 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
26 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00