ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคติดเชื้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา