ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคผิวหนัง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 10:00-10:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
ศุกร์ 10:00-10:59 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 Skin&Cosmetic-Excellence ชั้น5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา