บริการทางการแพทย์

คลินิกบริการส่วนหน้า

       ให้บริการตรวจโรคทางเดินหายใจ สำหรับผู้ที่มีอาการไข้หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ โดยใช้ระบบคัดกรองโรคติดเชื้ออย่างละเอียดและการส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม กรณีต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 065-4720757 , Call center 053-936900-1