บริการทางการแพทย์

คลินิกบริการส่วนหน้า

       เราให้บริการตรวจคัดกรองและรักษา อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เบื้องต้น รวมทั้งการตรวจ ATK / PCR ในกลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934836, 065-4720757 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658