บริการทางการแพทย์

คลินิกไตเทียม

       ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ตลอด 24 ชั่วโมง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1