บริการทางการแพทย์

คลินิกไตเทียม

       เราสามารถให้การบริการฟอกไต ทั้งอาการไตวายเฉียบพลัน/เรื้อรัง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อมอบการรักษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-938794, Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658