บริการทางการแพทย์

หอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)

       เราให้บริการสำหรับผู้ที่มีภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน ทั้งรับย้าย / ส่งต่อจากโรงพยาบาล-คลินิก-บ้าน เพื่อให้การดูแล /รักษา อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิกฤตอย่างครบวงจร


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936623, 053-936624, Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658