บริการทางการแพทย์

หอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)

       ให้บริการรักษาและดูแลอาการผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพื่อให้มีอาการดีขึ้นและสามารถย้ายไปพักฟื้นรักษาตัวในหอผู้ป่วยเฉพาะทางต่างๆ ได้โดยห้องพักผู้ป่วยแยกเป็นสัดส่วน ด้วยระบบระบายอากาศแบบ Positive Pressure (Clean Room การไหลเวียนอากาศแบบ Non-Laminar Air Flow) ซึ่งช่วยลดอัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1