บริการทางการแพทย์

ห้องทารกแรกเกิด

       ดูแลและรับทารกแรกเกิดทุกรายโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบริการให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านม เช่น รักษาภาวะคัดเต้านม เต้านมเป็นก้อน ท่อน้ำนมอุดตัน รวมทั้งตรวจคัดกรองตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936902 / 053-936827 , Call center 053-936900-1