บริการทางการแพทย์

ห้องคลอด

       ทางเรามีทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในด้านการดูแลสตรีมีครรภ์  ช่วยดูแลระหว่างการคลอดตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังคลอดอย่างปลอดภัย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936903-4 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658