บริการทางการแพทย์

ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ

       ให้บริการทางด้านวัคซีนต่างๆ ทั้งวัคซีนสำหรับเด็กและวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ , วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี , วัคซีนป้องกันโรคสุกใส , วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ , วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936700 , Call center 053-936900-1