บริการทางการแพทย์

คลินิกท่องเที่ยว

       ให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง , ให้บริการวัคซีนและใบรับรองวัคซีน , วินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทาง , ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934767-8