บริการทางการแพทย์

คลินิกโรคอ้วน

       ให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีภาวะโรค อ้วน พร้อมดูแลภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกำหนดอาหาร รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วมาให้บริการ เช่น การประเมินและวิเคราะห์ Body composition โดยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934642, Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658