รับมอบรางวัล Commitment to Success Gold Award จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล Commitment to Success Gold Award จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021 ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ณ The Crystal Box ชั้น 19 Gaysorn Urban Resort เวลา 13.00 - 15.30 น.