ผู้บริหารและบุคลากร ของโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมศึกษาดูงาน กับศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ
คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร ของโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยม,ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2565