ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์-สามเณรอาพาธของโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์-สามเณรอาพาธของโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565