พิธีลงนามสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ผศ.นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จ.เชียงใหม่