คณะทีมบุคลากรจากศูนย์ศรีพัฒน์ เข้าพบปะ
คุณอภิรักษ์ เพ็ชรสวัสดิ์ และคณะทีมบุคลากรจาก EGAT
อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และคณะทีมบุคลากรจากศูนย์ศรีพัฒน์ได้มีโอกาสเข้าพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นกับ คุณอภิรักษ์ เพ็ชรสวัสดิ์ ผู้ทำการแทนหัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือและคณะทีมบุคลากรจาก EGAT ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565