บริจาคเครื่อง Thoracic suction เพื่อผู้ป่วยหนักในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องทรวงอก
คุณชามาศ หงษ์สุวรรณ์ มอบเครื่อง Thoracic suction จำนวน 4 เครื่อง ให้กับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยหนักในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องทรวงอก โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ รับมอบ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร OPD Sriphat