ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักสร้างสัมพันธ์วันแม่ กิจกรรมการมอบดอกมะลิให้คุณแม่
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักสร้างสัมพันธ์วันแม่ มีกิจกรรมการมอบดอกมะลิให้คุณแม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่และลูกสำหรับผู้ใช้บริการคลินิกสูตินรีเวช คลินิกกุมารเวชและห้องนอนผู้ป่วยในเด็ก โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2566