บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศประจําปี
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศประจําปี “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards”
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศประจําปี “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 – 21.15 น. ณ ห้อง Chadra Ballroom โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ