บริษัท โซเชียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มอบหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
บริษัท โซเชียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มอบหน้ากากอนามัยภายใต้โครงการ “STOP AIRBORNE” หยุดเชื้อทางอากาศ ให้กับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น