ทีมผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ มอบพิซซ่า สวัสดีปีใหม่ แด่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในแต่ละหน่วยงาน
ทีมผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบพิซซ่า สวัสดีปีใหม่ แด่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อมอบความสุข ความปรารถนาดี และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร วันที่ 29 ธันวาคม 2565