ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมสนุกกิจกรรม เทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ 2566
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมสนุกกิจกรรม เทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD SRIPHAT) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่