Bangkok Lite Assurance Smart Hospital Awards 2022
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน "Bangkok Lite Assurance Smart Hospital Awards 2022" เพื่อเข้ารับ "รางวัลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล" ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานี้ โดยมีคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล