KTAXA Signature Hospital Awards 2022
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “กรุงไทย-แอกซ่า ซิกเนเจอร์ อวอร์ด ประจำปี 2565 หรือ KTAXA Signature Hospital Awards 2022 ” เพื่อเข้ารับรางวัล “รางวัลศูนย์กการแพทย์ยอดเยี่ยมด้านการแพทย์ครบวงจร หรือ Best Medical Centre for Comprehensive Medical Service Award” ซึ่งเป็นการคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ จำนวน 14 โรงพยาบาล จากเครือข่าย 330 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น ที่ผ่านมา