ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ศูนย์ศรีพัฒน์ ณ อาคารศรีพัฒน์