ที่จอดรถ Car Park

ศูนย์ศรีพัฒน์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายในการรองรับที่จอดรถ สำหรับผู้รับบริการ 2 จุด ดังนี้

1. ลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ข้างปั๊มน้ำมัน) ให้บริการที่จอดรถตลอด 24 ชั่วโมง ( บริการรถรับส่งจากลานจอดรถและอาคารศรีพัฒน์ )

2. อาคารจอดรถสวนดอกพาร์ค ให้บริการที่จอดรถตลอด 24 ชั่วโมง และทางเดิน Sky Walk ที่สะดวกสบาย โดยเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถสวนดอกพาร์คและอาคารต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์

(เงื่อนไขการให้บริการที่จอดรถ สามารถสอบถามได้ที่ Call Center 053-936900-1)


ลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ข้างปั๊มน้ำมัน) อาคารจอดรถสวนดอกพาร์ค