Knowledge

Self cath

อ.นพ.วิศัลย์ อนุตระกูลชัย

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบปัสสาวะ

รหัสเอกสาร PI-IMC-049-R-1

อนุมัติวันที่ 28 กันยายน 2566การสวนปัสสาวะด้วยตนเองแบบสะอาด (Self cath) สำหรับเพศชาย


การเตรียมอุปกรณ์1. ชุดสายสวนปัสสาวะที่บรรจุในน้ำยาทำลายเชื้อ


2. น้ำยาหล่อลื่นที่ละลายน้ำได้


3. ถ้วยรองรับปัสสาวะ 1 ใบ


4.สบู่เหลวหรือสบู่ก้อน


5. น้ำต้มสุก/น้ำสะอาด 1 ขวดวิธีทำความสะอาดของเพศชาย


1. ล้างมือให้สะอาด


2. จัดท่านั่งให้มั่นคง กางขา 2 ข้าง ฟอกสบู่บริเวณอวัยวะเพศโดยรูดหนังหุ้มปลายองคชาติลง ฟอกรูเปิดท่อปัสสาวะ องคชาติ อันฑะและขาหนีบตามลำดับ


3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่


4. เตรียมสายสวนปัสสาวะโดย


    4.1 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับบริเวณจุกสีฟ้าดึงสายสวนขึ้นมาจากหลอดที่บรรจุมีน้ำยาทำลายเชื้อ มือข้างที่ถนัดจับสายสวน ดึงสายสวนออกมา


    4.2 ล้างสายสวนปัสสาวะด้วยน้ำสะอาด/น้ำต้มสุก


5. สวนปัสสาวะโดย


    5.1 ค่อยๆ เลื่อนมือที่จับสายสวนปัสสาวะมาจับบริเวณกลางสายสวน


    5.2 บีบน้ำยาหล่อลื่นใส่บริเวณปลายสายสวนปัสสาวะ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วย)


    5.3 มือข้างที่ไม่ถนัด รูดหนังหุ้มปลายลง จับองคชาติทำมุม 60 องศา ค่อยๆใส่สายสวน ปัสสาวะด้วย ความนุ่มนวล ไม่ใช้แรงดันเมื่อปัสสาวะไหล ให้สอดสายสวนปัสสาวะเข้าไปอีกประมาณ 1-2 นิ้ว เมื่อปัสสาวะหยุดไหล ให้กดบริเวณท้องน้อย 1-2 ครั้ง รอจนปัสสาวะหยุดไหล ค่อยๆดึงสายสวนปัสสาวะออกมาโดยใช้นิ้วปิดรูเปิดสายสวน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัสสาวะไหลย้อนกลับ


    5.4 รูดหนังหุ้มปลายขึ้น สังเกตลักษณะ สีและกลิ่นของปัสสาวะ ตวงปริมาณปัสสาวะ


6. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่


7. ล้างสายสวนปัสสาวะด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด และสะบัดน้ำออก เสียบจุกสีฟ้า เก็บสายสวนไว้ในหลอดที่บรรจุน้ำยาทำลายเชื้อ


8. ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง


หมายเหตุ: หากพบปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็น มีไข้หนาวสั่นให้พบแพทย์เพื่อการรักษาต่อไปการทำความสะอาดชุดสายสวนปัสสาวะ


1. นำสายสวนปัสสาวะทั้งชุดล้างด้วยน้ำและสบู่


2. ต้มสายสวนปัสสาวะ โดยต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 20 นาที พร้อมกับเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อที่แช่สายสวนปัสสาวะทุก 3 วันข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat

Facebook : SriphatMedicalCenter