Knowledge

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography : E.R.C.P.


อ.นพ.ชัยวรรธน์  ประดิษฐ์ทองงาม

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ 

รหัสเอกสาร PI-IMC-052-R-01

อนุมัติวันที่ 25 มกราคม 2567


E.R.C.P คืออะไร ?


          การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินน้ำดีและตับอ่อน เป็นการส่องกล้องผ่านเข้าไปทางปากหลอดอาหารกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น ไปจนถึงรูเปิดของท่อน้ำดี โดยแพทย์จะทำการฉีดสารทึบแสงเข้าไปในท่อน้ำดีหรือท่อตับอ่อน และเอ๊กซเรย์ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน รวมถึงทำการรักษาภาวะท่อน้ำดีหรือท่อตับอ่อนอุดตันจากสาเหตุต่างๆ เช่น นิ่ว หรือ เนื้องอก เป็นต้นบุคคลใดบ้างที่ควรได้รับการตรวจส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน ?


1. ผู้ป่วยที่มีอาการตา ตัวเหลือง และตรวจพบหรือสงสัยว่ามีนิ่วในท่อน้ำดี หรือในท่อตับอ่อน


2. ผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของท่อน้ำดี และตับอ่อน เช่น รั่ว ตีบ หรือพบมีเนื้องอก เป็นต้น


3. ผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณรูเปิดของท่อน้ำดี ซึ่งอาจเกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณรูเปิดผิดปกติ (Sphincter of Oddi dysfuction: SOD) หรือมีเนื้องอกบริเวณรูเปิดท่อน้ำดีการเตรียมตัวก่อนได้รับการส่องกล้อง


ก่อนวันส่องกล้อง


1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด กรณีทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ แพทย์จะพิจารณางดยาอย่างน้อย 5-7 วัน ก่อนทำการส่องกล้อง


2. งดรับประทานอาหารและดื่มน้ำทุกชนิดอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนทำการส่องกล้องหรือตามแพทย์สั่ง กรณีที่มีโรคประจำตัวและมียาที่ทานประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าต้องงดยาทุกชนิดหรือสามารถทานต่อได้ระหว่างที่งดน้ำและอาหาร


3. ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาหรืออาหารทะเลกรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ให้ทราบ


4. แพทย์อาจพิจารณาให้มานอนโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเลือดหรือเอ๊กซเรย์ก่อนทำการส่องกล้องวันส่องกล้อง


1. แพทย์ให้ข้อมูลการส่องกล้องรวมถึงความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนของการส่องกล้องให้ผู้ป่วยทราบ และลงชื่อยินยอมส่องกล้อง


2. ถอดฟันปลอมและเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกก่อนถูกส่งตัวไปที่ห้องส่องกล้อง


3. ผู้ป่วยจะได้รับการพ่นยาชาเฉพาะที่บริเวณลำคอ รวมถึงได้รับยาระงับความรู้สึก และยาคลายความกังวลโดยวิสัญญีแพทย์ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเคลิ้มหลับไป


4. ระหว่างการส่องกล้อง ผู้ป่วยต้องนอนคว่ำ หนุนหมอน และตะแคงหน้าไปด้านขวา


5. แพทย์ทำการส่องกล้องผ่านท่อพลาสติกเข้าไปทางปาก ผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และ ลำไส้เล็กส่วนต้น จนถึงรูเปิดท่อน้ำดีและตับอ่อน ฉีดสารทึบแสง และถ่ายภาพเอ๊กซเรย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติ กรณีตรวจพบนิ่วในท่อน้ำดี แพทย์จะทำการคล้องนิ่ว หรือขบนิ่วออก หรือหากพบว่ามีการอุดตันของท่อน้ำดีจากสาเหตุต่างๆ เช่น เนื้องอก หรือท่อน้ำดีตีบ แพทย์จะใส่ท่อระบายน้ำดีคาไว้ เพื่อลดอาการตา ตัวเหลืองการปฏิบัติตัวภายหลังการตรวจส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน


- ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปที่ห้องพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการ และตรวจติดตามสัญญาณชีพประมาณ 2-3 ชั่วโมงเมื่อผู้ป่วยตื่น รู้ตัวดี และอาการต่างๆ ปกติแล้ว จึงจะถูกนำตัวกลับห้องพัก


- ผู้ป่วยต้องนอนพักอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับงดน้ำและอาหาร เพื่อสังเกตอาการผิดปกติ


- หลังการตรวจอาจมีอาการแน่นอืดท้อง หรือปวดท้องได้ กรณีที่มีอาการปวดท้องหรือแน่นท้องมาก ให้แจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อรายงานแพทย์ให้ทราบ


- แพทย์จะอธิบายผลการส่องกล้องตรวจและแนวทางการรักษารวมถึงการปฏิบัติตัวหลังการส่องกล้องให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบต่อไป


- หลังจากออกจากโรงพยาบาล ควรมาพบแพทย์ตามวันและเวลาที่นัดหมายข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat
Facebook : SriphatMedicalCenter