Knowledge

(Sir T.CAWTHORNE )


(Sir T.CAWTHORNE)

รหัสเอกสาร PI-IMC-038-R-00        เพื่อใช้รักษาอาการเวียนศีรษะในผู้ป่วยที่มีระบบการทรงตัวในหูชั้นในข้างหนึ่งเสียไป หรือในรายที่มีอาการเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าทำการบริหารวันละ 2 ครั้ง เริ่มครั้งละ 15 นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนได้ 30 นาที


1. การบริหารตา


- มองขึ้นแล้วมองลง เริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยๆทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง


- มองจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยๆ ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง


- จ้องนิ้วมือขณะเหยียดแขนไปข้างหน้าสุดแขน แล้วเคลื่อนที่ไป 1 ฟุต แล้วเลื่อนกลับที่เดิม ทำ 20 ครั้ง


2. การบริหารก้มศีรษะ


- ก้มศีรษะไปข้างหน้า แล้วแหงนไปข้างหลัง ทำขณะลืมตาเริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยๆ ทำเร็วขึ้น ทำ 20 ครั้ง


- หันศีรษะจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เริ่มต้นทำช้าๆ แล้วค่อยๆ ทำเร็วขึ้น 20 ครั้ง


- เมื่ออาการเวียนศีรษะทุเลาลง การบริหารศีรษะเหล่านี้ควรทำขณะหลับตา


3. การนั่ง


- ขณะนั่งให้ยกไหล่ ขึ้น-ลง 20 ครั้ง


- แล้วหันไหล่ไปทางขวา แล้วหันไปทางซ้าย 20 ครั้ง 


- ก้มตัวไปข้างหน้า แล้วหยิบของจากพื้น แล้วกลับนั่งตรง ทำ 20 ครั้ง


4. การยืน


- เปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืน แล้วกลับนั่งลงอีก ทำ 20 ครั้ง ขณะลืมตาแล้วทำซ้ำขณะหลับตา


- โยนลูกบอลยางเล็กๆ จากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง ให้สูงเหนือระดับตา ทำ 10 ครั้ง


- โยนลูกบอลจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง โดยลอดใต้เข่าข้างหนึ่ง ทำ 10 ครั้ง


5. การเคลื่อนไหว


- เดินข้ามห้องจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งขณะลืมตาทำ 10 ครั้ง ขณะหลับตาอีก 10 ครั้ง


- เดินขึ้นและลงตามทางลาดขณะลืมตาทำ 10 ครั้ง ขณะหลับตาอีก 10 ครั้ง


- เดินขึ้นลงบันได ขณะลืมตา 10 ครั้ง ขณะหลับตาอีก 10 ครั้ง


เกมส์อะไรก็ตามที่มีการก้มหรือหันศีรษะจะเป็นเกมส์ที่ดี เพื่อรักษาอาการเวียนศีรษะประเภทนี้ข้อมูลจาก ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat