Knowledge

Blepharitis


ภาวะเปลือกตาอักเสบ (Blepharitis)นพ. พิชญ์ อุปพงศ์
แพทย์เฉพาะทางกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา ต้อกระจก

รหัสเอกสาร PI-IMC-391-R-00

  • อนุมัติวันที่ 27 กรกฏาคม 2566

          คือ ภาวะที่มีการอักเสบเกิดขึ้นที่บริเวณเปลือกตา ทำให้เปลือกตาบนบวม คันเปลือกตา ภาวะเปลือกตาอักเสบส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัย และอาการมีทั้งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ภาวะเปลือกตาอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่พบได้บ่อย.  

          เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ได้แก่ :
          1.  แบคทีเรีย
          2.  ปรสิต เช่น ไรขนตา ซึ่งแท้จริงแล้วพบได้เป็นปกติที่บริเวณขนตา แต่หากเพิ่มจำนวนขึ้นมากเกินไปจะก่อโรคได้

          3.  เชื้อไวรัสเริม (HSV)
          4.  ความผิดปกติของต่อมไขมันที่เปลือกตา ซึ่งปกติจะผลิตน้ำมันที่ป้องกันไม่ให้น้ำตาระเหยเร็ว 
          5.  โรคภูมิแพ้
          6. โรคผิวหนังเซ็บเดิร์ม และโรคโรซาเซียที่ดวงตา 


ภาวะเปลือกตาอักเสบเกิดขึ้นได้ทั้งที่เปลือกตาด้านหน้าและด้านหลัง
          1.  ภาวะเปลือกตาอักเสบที่เกิดขึ้นทางด้านหน้า: จะเกิดขึ้นบริเวณขอบด้านหน้าของเปลือกตา บริเวณที่มีขนตาขึ้นอยู่
          2.  ภาวะเปลือกตาอักเสบที่เกิดขึ้นทางด้านหลัง: ภาวะเปลือกตาอักเสบจะเกิดขึ้นบริเวณขอบด้านในของเปลือกตาที่ติดกับลูกตา บริเวณที่มีต่อมไขมันเปลือกตาอยู่

 

อาการหลักที่เกิดจากภาวะเปลือกตาอักเสบ ได้แก่ :
          1.  รู้สึกคันเปลือกตา
          2.  ตาแดง
          3. ระคายเคืองตาและมีน้ำตาไหล
          4. มีขี้ตาเกรอะ
          5. รู้สึกแสบร้อนในตา
          6. ตาแพ้แสง
          7. รู้สึกเหมือนมีกรวดผงในดวงตาและความรู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าตา 
          8. ตาบวม เปลือกตาบวม
          9. เจ็บเปลือกตา

ภาวะเปลือกตาอักเสบอาจเกิดขึ้นได้กับดวงตาเพียงข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง โดยส่วนใหญ่ภาวะเปลือกตาอักเสบไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา แต่อาจส่งผลให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงซึ่งอาจเป็น ๆ หาย ๆ ได้ และบางกรณีอาจทำให้มีกระจกตาอักเสบตามมาได้

การรักษาภาวะเปลือกตาอักเสบ
ขึ้นอยู่กับสาเหตุมีทั้งการรักษาด้วยยา และไม่ใช้ยา


การรักษาภาวะเปลือกตาอักเสบจากต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน

1. น้ำตาเทียมไม่ได้ช่วยรักษาต้นเหตุ แต่อาจช่วยบรรเทาอาการจากเปลือกตาอักเสบได้ 
2. การทำความสะอาดเปลือกตาด้วยเครื่องทำความสะอาดเปลือกตา (BlephEx): วิธีการรักษาประเภทนี้เป็นการกําจัดไร, แบคทีเรีย และไบโอฟิล์มที่ขึ้นบนเปลือกตา นอกจากนี้ยังช่วยเปิดต่อมไขมันเปลือกตาที่อุดตันด้วย
3. การรักษาโดยใช้ความร้อนเพื่อละลายต่อมไขมันเปลือกตา (Lipiflow): วิธีการรักษาแบบนี้ช่วยละลายไขมันที่อุดตัน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการอักเสบ
4. การรักษาภาวะตาแห้งหรือโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรังด้วยแสงในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ (IPL): วิธีนี้จะช่วยลดการอักเสบของเปลือกตา ฟื้นฟูสภาพของเซลล์ต่อมไขมัน และเพิ่มคุณภาพของไขมัน เป็นการลดการเกิดไขมันอุดตัน
5. ในบางกรณี อาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะอาจจะเป็นชนิดทาเฉพาะที่หรือแบบรับประทาน หรือยาหยอดลดการอักเสบ

คลินิกจักษุ

เปิดให้บริการที่ : ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก OPD ศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936948 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658