รายงานสถานการณ์โควิด-19


ในจังหวัดเชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8/2/2564 | 13.00 น.


ภายในประเทศ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8/2/2564 | 11.30 น.


ประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19...
เช็คอาการป่วย เราติด??? อะไรนะ
...
วัคซีนสำหรับเด็กจำเป็นหรือไม่...ในสถานการณ์โควิด -19
...
ทำไมผู้ป่วยโควิด-19 จมูกถึงไม่ได้กลิ่น
อ่านเพิ่มเติม