แพคเกจ และ โปรโมชั่น

Wellness Check up Program


รับบริการได้ที่ Wellness Center ชั้น 7 อาคารแผนกผู้ป่วยนอก (OPD 7 ชั้น)


รายการตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gent & Lady
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต Vital Sign (BMI)
3. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด CBC (Complete Blood Count)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS (Fasting Blood Sugar)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือดแบบสมบูรณ์ Lipid Profile(Triglyceride, Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL-Cholesterol)
6. ตรวจการทำงานของไต BUN
7. ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR
8. ตรวจการทำงานของตับ AST/SGOT
9. ตรวจการทำงานของตับ ALT/SGPT
10. ตรวจหาโพแทสเซียมในเลือด Potassium
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram)
12. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
13. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray
ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital fee)
รายงานการตรวจสุขภาพ (Check-up Report)
อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Cuisine)
อัตราค่าบริการปกติ (บาท) 2,990

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

- กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด

- กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย และง่ายต่อการเจาะเลือด


รับบริการได้ที่ Wellness Center ชั้น 7 อาคารแผนกผู้ป่วยนอก (OPD 7 ชั้น) หมายเลข 0-5393-4642