แพคเกจ และ โปรโมชั่น

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ
 • Program 1 [Gold]


          1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

          2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

          3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

          4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

          5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

          6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

          7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

          8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

          9. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

          10. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test [AST/SGOT] ,  [ALT/SGPT]

          11. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

          12. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

          13. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน [Ultrasound Upper Abdomen]

          14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

          15. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


         การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

               -   กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด


               -   กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด


               -    หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก


           ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก


               -    ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ


               -     ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด


               -     สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์


       การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


ราคา 3,900 บาท


 • Program 2 [Pink Gold for Gent & Lady ]


          1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

            2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

            3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

            4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

            5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

            6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

            7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

            8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

            9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

            10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

            11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]

            12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

            13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test  [AST/SGOT ALT/SGPT ALP Albumin Globulin Total Protein Total Bilirubin  Direct Bilirubin]

            14. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

            15. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis , Urine Protein (random) , Urine Creatinine (random)]

            16. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

            17. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

            18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

            19. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน [Ultrasound Upper Abdomen]

            20. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

            21. การตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง [CAVI]

             22. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]  

            ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

            -     ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

            -      ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

            -      สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

          การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


           การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


   คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


   ราคา 6,600 บาท   • Program 3 [Platinum for Gent]


             1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]


             2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]


             3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)


             4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]


             5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]


             6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)


             7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]


             8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]


             9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]


             10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]


             11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]


             12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]


             13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test [AST/SGOT , ALT/SGPT , ALP, Albumin , Globulin ,Total Protein , Total Bilirubin , Direct Bilirubin]


             14. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]


             15. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]


             16. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]


             17. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]


             18. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]


             19. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]


             20. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]


             21. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]


             22. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]


             23. ตรวจมวลกระดูก [BMD]


             24. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง [Ultrasound Whole Abdomen]


             25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]


             26. การตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง [CAVI]


             27. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


            การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  


                  -    กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด


                  -    กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด


                  -     หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก


         การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


   คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


   ราคา 12,500 บาท   • Program 4 [Platinum for Lady]


              1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

               2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

               3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

               4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

               5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

               6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

               7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

               8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

               9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

               10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

               11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]

               12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

               13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test [AST/SGOT , ALT/SGPT , ALP , Albumin , Globulin , Total Protein Total Bilirubin , Direct Bilirubin]

               14. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

               15. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]

               16. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]

               17. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]

               18. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

               19. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]

               20. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

               21. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

               22. ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างละเอียดและหาเชื้อ โดยสูตินรีแพทย์ [HPV Hybrid Capture II]

               23. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

               24. ตรวจมวลกระดูก [BMD]

               25. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง [Ultrasound Whole Abdomen]

               26. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม [Digital Mammogram + Ultrasound]

               27. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

               28. การตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง [CAVI]

               29. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


              การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  


                    -       กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด

     
                    -        กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด


                    -        หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก                  ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก


                   -          ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ


                   -           ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

     
                   -           สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์


          การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง    คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


    ราคา 17,600 บาท


    • Program 5 [Diamond for Gent]


              1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

               2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

               3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

               4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

               5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

               6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

               7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

               8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

               9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

               10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

               11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]

               12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

               13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test [AST/SGOT , ALT/SGPT , ALP, Albumin , Globulin , Total Protein , Total Bilirubin , Direct Bilirubin]

               14. ตรวจเกลือแร่ในเลือด [Electrolyte]

               15. ตรวจหาระดับแคลเซียม [Total Calcium]

               16. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

               17. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]

               18. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี [Anti HCV]

               19. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]

               20. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]

               21. ตรวจหาภาวะเสี่ยงต่อมลูกหมากโต /มะเร็งต่อมลูกหมาก [PSA]

               22. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

               23. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]

               24. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

               25. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

               26. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

               27. ตรวจมวลกระดูก [BMD]

               28. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง [Ultrasound Whole Abdomen]

               29. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

               30. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย [Exercise Stress Test]

               31. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]

                 การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  


                      -       กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด


                      -       กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


           การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง     คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


     ราคา 16,000 บาท


     • Program 6 [Diamond for Lady]


               1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

               2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

               3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

               4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

               5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

               6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

               7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

               8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

               9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

               10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

               11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid] 

               12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

               13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test  Liver Function Test [AST/SGOT, ALT/SGPT, ALP, Albumin, Globulin, 

           Total Protein, Total Bilirubin, Direct Bilirubin]

               14. ตรวจเกลือแร่ในเลือด [Electrolyte]

               15. ตรวจหาระดับแคลเซียม [Total Calcium]

               16. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

               17. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]

               18. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี [Anti HCV]

               19. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]

               20. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]

               21. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ [CA 125]

               22. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

               23. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]

               24. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

               25. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

               26. ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างละเอียดและหาเชื้อโดยสูตินรีแพทย์ [HPV Hybrid Capture II] 

               27. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก[Chest X-Ray]

               28. ตรวจมวลกระดูก [BMD]

               29. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง  [Ultrasound Whole Abdomen]

               30. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม  [Digital Mammogram + Ultrasound]

               31. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

               32. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย [Exercise Stress Test]

               33. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


                 การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  


                      -       กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด

       
                      -       กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด                ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก


                     -        ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ


                     -         ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด


                     -         สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์


           การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


     ราคา 21,500 บาท