แพคเกจ และ โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA (พร้อมห้องพักสังเกตอาการ 1 คืน)