แพคเกจ และ โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจระดับวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
หมายเหตุ อันดับแรก จะเป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำนัดหมายเพื่อฟังผลและรับยา (หากมี) ภายหลัง 2 สัปดาห์หลังการเจาะเลือด