ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 โรงเรียนนานาชาติสิงค์โปร์ ep.1ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชมการถ่ายทอดสด

การให้ความรู้ "โครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม "

ณ ห้องประชุม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ จังหวัดเชียงใหม่

.

https://www.facebook.com/SriphatMedicalCenter/videos/179479910173701/?epa=SEARCH_BOX