ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

โรคไข้เลือดออก
ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูลโดย ผศ.นพ.นนทกานต์  นันทจิต

อายุรแพทย์ทางด้านโรคติดเชื้อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-056-R-00


 

 

       


        โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายจะได้รับเชื้อไวรัสจากเด็กที่ป่วย เป็นโรคไข้เลือดออก และแพร่ไปสู่เด็กคนอื่นๆ เด็กที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะ ระบาดทุกปีในช่วงฤดูฝนหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นจำนวนมาก 

ยุงลาย


        จะออกหากินในตอนกลางวัน มักหลบซ่อนตัวในที่มืด อาศัยและวางไข่ทั่วไปในชุมชน แหล่ง เพาะพันธุ์ของยุงลายจะอยู่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น แจกัน, จานรองขาตู้กับข้าว, โอ่งน้ำ, ภาชนะกักเก็บน้ำ ในห้องน้ำ, จานรองกระถางต้นไม้, ยางรถยนต์เก่า, กระป๋อง, กะลา เป็นต้นรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไข้เลือดออก


        ผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จะมีไข้สูงลอยอยู่ประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่จะมีอาการหน้าแดง มีจุดแดงๆ ตามลำตัว แขน ขา บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนและเบื่ออาหาร ในรายที่มีอาการรุนแรง จะกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกส่วนใหญ่จะพูดคุยรู้เรื่อง ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจเสียชีวิตภายใน 12 – 24 ชั่วโมง หลังเริ่มมีภาวะช็อก


                                                                        

เมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก


-  ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้


หากจำเป็นต้องใช้ยาลดไข้  ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพริน เพราะทำให้เลือดออกง่าย


-  หากมีอาการอ่อนเพลีย ให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ


-  ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที


 

ข้อควรจำ


 ยุงลายไม่วางไข่ในน้ำเน่า จะวางไข่ในน้ำใส่หรือน้ำสะอาดเท่านั้น


 จงช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในบ้านและรอบๆ บริเวณบ้าน


-   บุตรหลานของท่านจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก ถ้าไม่มีลูกน้ำยุงลายในโอ่งน้ำ หรือภาชนะอื่นๆ ในบ้านของท่าน


 

โรคไข้เลือดออกป้องกันได้


1.    ต้องระวังอย่าให้ยุงกัดในตอนกลางวัน ซึ่งป้องกันได้ด้วยการนอนในมุ้ง


2.    ช่วยกันกำจัดลูกน้ำ และลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย


        ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด


         หมั่นตรวจดูแจกันและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์


        ใส่ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้


         เก็บทำลายภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้ว


        คว่ำภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขัง


        ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู หรือผงซักฟอกลงในน้ำของจานรองตู้กับข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่

 


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด