ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic โควิด-19

...
โครงการรณรงค์การล้างมือ “ล้างมือ bye bye Covid – 19”
...
แนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
...
การสวมหน้ากากอนามัย ต้านภัยโควิด19
...
เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ
...
การล้างมือ ด้วย 6 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยป้องกันโรค
...
การตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง
...
การป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีกลุ่มคนแออัด
...
8 มาตรการสร้างความมั่นใจ ให้ผู้รับบริการคลินิกบริการผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์