ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic โควิด-19

...
บอกตัวเองอยู่เสมอ "ห่างกันสักพัก"
...
"8 วิธีป้องกัน" ปกป้องตัวคุณและบุคคลที่คุณรัก
...
รู้ไว้ใช่ว่า ไวรัสโควิดอยู่ที่ไหนได้บ้าง
...
ห่ า ง กั น สั ก พั ก
...
เตรียมตัวเพื่อตระหนัก พร้อมตั้งรับกับสถานการณ์ COVID-19 ระยะ 3
...
เชียงใหม่ต้านภัยโควิด 19 รายการ สวท เชียงใหม่
...
5 สิ่งของในบ้าน ที่ควรหมั่นทำความสะอาด
...
Do and Do not สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ
...
แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส COVID-19