ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกจักษุ

...
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นต้อหิน
...
ต้อหินคืออะไร และมีอาการอย่างไร
...
ป้องกันดวงตาอย่างไรห่างไกลโควิด-19
...
ตาแห้ง โรคตาจากการจ้องหน้าจอ
...
คลินิกจักษุ
...
จ้องหน้าจอทั้งวัน ระวังโรคตาแห้ง
...
การตรวจวัดลานสายตา
...
การรักษาตาแห้ง - เปลือกตาอักเสบ ด้วย Thermal Pulstion
...
ตาปลอมเฉพาะบุคคล(แผ่นพับ)