ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกจักษุ

...
การตรวจวัดลานสายตา
...
การรักษาตาแห้ง - เปลือกตาอักเสบ ด้วย Thermal Pulstion
...
ตาปลอมเฉพาะบุคคล(แผ่นพับ)
...
การดูแลหลังผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนส์ตาเทียม(แผ่นพับอังกฤษ)
...
การดูแลหลังผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนส์ตาเทียม(แผ่นพับไทย)
...
ขั้นตอนการรับบริการผ่าตัดตา ที่คลินิกจักษุ ศูนย์ศรีพัฒน์
...
คลินิกจักษุ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
...
PM2.5 ภัยร้ายอันตรายต่อดวงตา
...
ไม่อยากเปลือกตาเป็นตุ่ม ต้องควบคุมอย่างไร