ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกจักษุ

...
Computer Vision Syndrome ภัยเงียบใกล้ตัวของคนติดจอ
...
ปรับความพร่ามัวให้กลับมาชัดเจนอีกครั้ง
...
ความเข้าใจผิด ใส่แว่นทุกวันเร่งให้สายตาสั้นเร็วขึ้น
...
ต้อหิน ไม่รีบรักษา เสี่ยงสูญเสียการมองเห็น
...
ต้อหิน มีสาเหตุมาจาก...
...
ปัจจัยเสี่ยงและอาการแสดงของต้อหิน
...
ต้อหิน ภาวะคุกคามการมองเห็น
...
นวตกรรมการนวดทำความสะอาดเปลือกตา ด้วยแว่นตาอบไอน้ำ
...
การรักษาและการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นต้อหิน