ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกจักษุ

...
ป้องกันดวงตาอย่างไรห่างไกลโควิด-19
...
ตาแห้ง โรคตาจากการจ้องหน้าจอ
...
คลินิกจักษุ
...
จ้องหน้าจอทั้งวัน ระวังโรคตาแห้ง
...
การตรวจวัดลานสายตา
...
การรักษาตาแห้ง - เปลือกตาอักเสบ ด้วย Thermal Pulstion
...
ตาปลอมเฉพาะบุคคล(แผ่นพับ)
...
การดูแลหลังผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนส์ตาเทียม(แผ่นพับอังกฤษ)
...
การดูแลหลังผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนส์ตาเทียม(แผ่นพับไทย)