ค้นหาแพทย์

พญ. ศุภกัญญา กังสุวรรณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินหายใจ
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
17:00-17:59 PED/กุมาร
18:00-18:59 PED/กุมาร
19:00-20:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
14 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
14 เมษายน 2564 14:00 - 14:59
14 เมษายน 2564 15:00 - 16:00
14 เมษายน 2564 17:00 - 20:00
28 เมษายน 2564 13:00 - 13:59
28 เมษายน 2564 14:00 - 14:59
28 เมษายน 2564 15:00 - 16:00