ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • M.D., BSC, 1997 Chiangmai University Thailand

วุฒิบัตร

  • Thai Board in Ophthalmology, Thai Medical Council , Thailand, 2002
  • Vitreoretina specialist, 2003, Mahidol University, Thailand
  • Vitreoretina specialist, 2007, University of Western Australia, Australia

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
พฤหัสบดี 17:00-17:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
18:00-19:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
13 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
15 เมษายน 2564 17:00 - 19:00